Τεχνική υποστήριξη - Gorenje

Τεχνική υποστήριξη

Για προϊόντα Gorenje

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:

Τηλέφωνο: 210 5776740
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:
Τηλέφωνο: 23940 56822/56823
Visit us
Facebook
YouTube
Flickr
Share
Facebook
Twitter
Be informed
RSS