Φούρνοι - Gorenje

Φούρνοι

Ειδικά Χαρακτηριστικά:
BO6717E02WG BO6717E02WG Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BO6717E03BG BO6717E03BG Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BO6717E03X BO6717E03X Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BO7732CLB BO7732CLB Εντοιχιζόμενος φούρνος Ηλεκτρονικός προγραμματιστής με αναλογική οθόνη Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
BOS67372CLB BOS67372CLB Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BOS67372CLI BOS67372CLI Εντοιχιζόμενος φούρνος Ηλεκτρονικός προγραμματιστής με αναλογική οθόνη Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BOS6737E13X BOS6737E13X Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BOS6747A01X BOS6747A01X Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BOSX6737E13BG BOSX6737E13BG Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BPS6737E14X BPS6737E14X Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BPSAX6747A08BGWI BPSAX6747A08BGWI Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BPSX6737E13BG BPSX6737E13BG Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Εντοιχιζόμενος πυρολυτικός φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BSA6737E15BG BSA6737E15BG Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BSA6737E15X BSA6737E15X Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BSA6747A04BGWI BSA6747A04BGWI Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
BSA6747A04XWI BSA6747A04XWI Εντοιχιζόμενος φούρνος Εντοιχιζόμενος φούρνος Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 59.5 × 56.4 cm
Γρήγορη σύγκριση
καλύτερο / χειρότερο / + προστέθηκε / ελλειπές / ! δεν συγκρίνεται
Visit us
Facebook
YouTube
Flickr
Share
Facebook
Twitter
Be informed
RSS