Εστίες

Ειδικά χαρακτηριστικά:
IQ634USC IQ634USC Επαγωγική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 6.1 × 51 cm Power-Boost
ECS680USC ECS680USC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 5.1 × 51 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
IT614CSC IT614CSC Επαγωγική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 5.5 × 51 cm Power-Boost
ECT620CSC ECT620CSC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 5.1 × 51 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
ECT610SC ECT610SC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 5.1 × 51 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
GT641UB GT641UB Αερίου - με γυαλί ασφαλούς θραύσης Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58.5 × 11.2 × 51 cm Μηχανισμός ασφαλείας Ασφαλείας εστίες γκαζιού
KC621UUSC KC621UUSC Μεικτή κεραμική γυάλινη εστία με αέριο Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 10.5 × 51 cm Ασφαλείας εστίες γκαζιού
G6N41IX G6N41IX Βάση εστιών γκαζιού Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58 × 10.7 × 51 cm Ασφαλείας εστίες γκαζιού
ECD620CSC ECD620CSC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 5.1 × 51 cm
ECD610SC ECD610SC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 5.1 × 51 cm
EC6INB EC6INB Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 8.1 × 51 cm
EC6INI EC6INI Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 8.1 × 51 cm
ECD610X ECD610X Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 5.4 × 51.5 cm
ECD620X ECD620X Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 5.4 × 51.5 cm
ECT330CSC ECT330CSC Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 30 × 5 × 51 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
ECT610X ECT610X Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 5.4 × 51.5 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
ECT620X ECT620X Κεραμική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 60 × 5.4 × 51.5 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
GTW6INB GTW6INB Αερίου - με γυαλί ασφαλούς θραύσης Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58.5 × 11.2 × 51 cm Μηχανισμός ασφαλείας Ασφαλείας εστίες γκαζιού
GTW6INI GTW6INI Αερίου - με γυαλί ασφαλούς θραύσης Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58.5 × 11.2 × 51 cm Μηχανισμός ασφαλείας Ασφαλείας εστίες γκαζιού
GW6NINB GW6NINB Βάση εστιών γκαζιού Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58 × 10.6 × 51 cm Ασφαλείας εστίες γκαζιού
GW6NINI GW6NINI Βάση εστιών γκαζιού Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 58 × 10.6 × 51 cm Ασφαλείας εστίες γκαζιού
IC6INB IC6INB Επαγωγική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 9.2 × 51 cm Power-Boost
IC6INI IC6INI Επαγωγική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 59.5 × 9.2 × 51 cm Power-Boost
IT332CSC IT332CSC Επαγωγική εστία Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 30 × 6.1 × 51 cm Κλείδωμα πίνακα ελέγχου εστίας
Γρήγορη σύγκριση
καλύτερο / χειρότερο / + προστέθηκε / ελλειπές / ! δεν συγκρίνεται